top of page

Prague

Česky a anglicky mluvící fotografové/Czech and English speaking photographers

Realitní fotografie 1.500Kč
Real Estate Photography

Neomezený počet fotografií jedné nemovitosti až do 100 m²​ (625 Kč za každých dalších 100 m²)

Unlimited images of a single property up to 100m²​ (625 for each additional 100m²)

360 Virtuální prohlídka 1.500Kč
360 Virtual Tour

Cena za jednu nemovitost do 100m². Tato služba dává klientům možnost procházet váš inzerát, projít se každou místností i okolím nemovitosti přímo z pohodlí svého domova! Tato prohlídka funguje bez problémů na počítači, tabletu nebo mobilním zařízení.

For a single property up to 100m². This service gives buyers the ability to walk through your listing and look around as they go, right from the comfort of their home! This tour also includes an integrated floorplan and works seamlessly on a computer, tablet, or mobile device.

Realitní video 4.500Kč
Real Estate Video

Až do 150 m² a tři minuty plně upraveného videa s textem, přechody a hudbou.

For up to 150m² and three minutes of fully edited video with text, transitions, and music.

Inscenace virtuálního nábytku 500Kč
Virtual Staging

Pro kompletní obrázek pomocí našeho interního dekoratéra a databáze.

Per complete image using our in-house decorator and database.

Korekce modré oblohy 100Kč
Blue Sky Correction

Výměna oblohy a korekce světla na jakékoli fotografii exteriéru.

Sky replacement and light correction on any exterior photo.

*Všechny ceny se mohou změnit bez upozornění. Platí některé výjimky. Zavolejte pro podrobnosti. Fotografie budou doručeny následující pracovní den (pondělí až pátek). Focení dokončené v pátek bude doručeno následující pondělí (zeptejte se na spěšnou službu).

*All prices are subject to change without notice. Some exclusions apply. Call for details. Photos will be delivered on the next business day (Monday through Friday). Photoshoots completed on Friday will be delivered on the following Monday (ask about rush service).

bottom of page